При храмі діє парафіяльна школа.

Метою парафіяльної школи є розвиток духовності, творчих здібностей та соціальної компетентності дітей та підлітків, формування у них християнського світогляду, забезпечення змістовного дозвілля.

 

Робота в школі проводиться з дітьми та підлітками від 4 до 15 років.

 

 

На сьогодні існує 2 групи: молодша (4-7 років) та старша (8-15 років).

Зі збільшенням кількості учасників буде сформовано 3 групи: молодша (4-7 років), середня (8-11 років) та старша (12-15 років).

 

 

Заняття проходять щонеділі:

молодша група з 9:30 до 11:00;

старша група з 12:00 до 13:30.

 

 

В школі діти мають можливість пройти наступні курси занять:

-          Основи християнської віри

-          Християнська етика

-          Історія Нового Завіту

-          Історія Старого Завіту

-          Богослужіння Православної Церкви

-          Історія Української Православної Церкви

Програма парафіяльної школи передбачає не лише релігійне виховання учасників, але й всебічний розвиток особистості. Тому можна визначити наступні завдання, які ставляться під час занять:

-          духовний, інтелектуальний, емоційний та естетичний розвиток учасників;

-          розкриття творчої індивідуальності дітей через включення їх у різноманітну діяльність;

-          формування ціннісних орієнтацій особистості учасників з врахуванням особистісних інтересів і потреб;

-          формування навичок соціальної компетентності, які дозволяють адекватно виконувати норми і правила, прийняті в суспільстві, ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя;

-          формування в учасників навичок спілкування, толерантного ставлення та ефективної взаємодії з батьками, ровесниками і дорослими без упередженості, стереотипів та конфліктів;

-          забезпечення змістовної дозвіллєвої діяльності дітей та підлітків;

-          здійснення профілактики негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі.

 

Програма занять враховує вікові особливості учасників.

Так, заняття для молодшої групи носить більш ігровий характер. Старша група має більше можливостей для спілкування та роздумів, що дають можливість не лише розвиватися, але й самовиражатися. Також одні й ті ж елементи занять відрізняються за складністю.

Заняття містять в собі наступні елементи:

Молодша група

-          розповідь;

-          діалог;

-          гра;

-          інсценізація;

-          пісня;

-          майстрування;

-          малювання.

Старша група:

-          розповідь;

-          діалог;

-          групове спілкування;

-          дискусія;

-          гра;

-          психогімнастична вправа;

-          робота в мікрогрупах;

-          психодрама;

-          пісня;

-          майстрування;

-          малювання.

 

Кожне заняття складається з кількох елементів, чергування яких дозволяє учасникам змінювати характер діяльності. Це сприяє кращому засвоєнню знань, умінь та навичок, зменшує напругу, запобігає стомлюваності під час занять.